Khoai tây hồng Đà Lạt Organic

KTHDL

55,000 đ

Khoai tây hồng Đà Lạt Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 1000gr
Xuất xứ: Đà Lạt