Bí xanh Hà Giang Organic

BXHG

35,000 đ

Bí xanh Hà Giang Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 1000gr
Xuất xứ: Đà Lạt